Logo

Nákup lístkov

Košická detská historická železnica


URBEX Po košických vlečkách

17.11.2021

8:30

Voľných miest: 15
Detský
19.90 €
Dieťa (od 3 do 16 rokov), študent, dôchodca, ZŤP, sprievodca ZŤP
Dospelý
24.90 €
Dospelý
Rodinný
59.90 €
Mama, otec a ich deti (potrebné preukázať dokladom)
DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE o.z.
so sídlom Aténska 15, 040 13, Košice, Slovensko
IČO: 42241189
DIČ: 2023227657
email: kezeleznica@gmail.com
tel.: +421 917 618 841
Spolu 0.00 € s DPH