Logo

Nákup lístkov

Košická detská historická železnica


Detský obojsmerný
6.00 €
Dieťa (od 3 do 15 rokov), študent, železničiar, hasič, vojak, záchranár, policajt, ŤZP, sprievodca ŤZP
Dôchodcovský obojsmerný
6.50 €
Dôchodca
Dospelý obojsmerný
8.00 €
Dospelý
Rodičovský obojsmerný
21.50 €
Mama, otec a vlastné deti (potrebné preukázať dokladom)
Platba platobnou kartou.
Platba prostredníctvom internet bankingu Tatra banky.
DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE o.z.
so sídlom Aténska 15, 040 13, Košice, Slovensko
IČO: 42241189
DIČ: 2023227657
email: kezeleznica@gmail.com
tel.: +421 917 618 841
Spolu 0.00 € s DPH